فروش

زنجیره فروش از دیرباز دارای چهار رکن اصلی تولید کننده، توزیع کننده، فروشنده و مصرف کننده بوده است. 

فروش به عنوان آخرین حلقه در زنجیره فروش و نقطه ارتباط با مصرف کننده نهایی به مجموعه فرایند ها و روشهایی اطلاق می گردد که عرضه کالا یا خدمت را به مشتری ارائه کرده و مبلغ کالا را اخذ می‌نماید. آگاهی یافتن از موجودی کالاها یا خدمات آماده فروش، تعریف خدمات، خریدها و سفارش‌های مشتری از جمله مهمترین اطلاعاتی است که سیستم فروش باید در اختیار مشتری قرار دهد.

در یک شرکت تجاری میزان فروش، سود دهی، بازگشت سرمایه و ماندگاری شرکت در بازار رقابتی بسیار مهم می باشد. سیستم فروش خدمات را از مجموعه شرکت توزیع دریافت کرده و آن را به مصرف‌کننده نهایی ارائه خواهد داد. نگهداری اعتبار مصرف کننده‌نهایی و امکان برآورد اعتبار هر مصرف کننده می تواند از مهمترین خدماتی باشد که سیستم فروش در اختیار قرار دهد.

در تعریف سیستم فروش، زیر شاخه سیستم فروش مویرگی نیز برجسته است. در این تعریف، فروش به اجزاء بسیار کوچک تقسیم  شده و  هر  جزء  کوچک در سطح محلات ارائه سرویس می‌نماید. گرچه در سالیان اخیر تاسیس  فروشگاههای بزرگ (مالها) در سطح کشور شایع شده و به نظرمی‌رسد در سالیان آتی به تعداد آنها افزوده  شود ولی در حال حاضر درصد زیادی از توزیع کالا در سطح کشور از مدل مویرگی و تابع فروشگاههای خرد می‌باشد. فروشگاه‌های خرد و یا به عبارت دیگر سوپرمارکتها و هایپرمارکتها از دیرباز در سطح کشور رایج بوده اند و عمده کالا توسط تجار در اختیار اینگونه مغازه ها قرار گرفته و آنها کالا را در اختیار مشتری قرار می‌داده اند. در گام بعدی این مغازه ها، هزینه را از مشتری اخذ نموده و به همراه نیازمندی‌های دوره بعد به عامل توزیع ارائه می‌نمایند.