توزیع

سیستم توزیع برنامه ای است که اطلاعات نقاط هدف را دریافت نموده ، دسته ­بندی کرده و برنامه‌ای را در مراجعه و سرویس‌دهی به نقاط هدف مشخص می نماید.
این برنامه با بهینه‌کردن هزینه‌های سرویس‌دهی به نقاط هدف و نیز زمان انجام این عملیات روند سرویس‌دهی به مشتریان را  تسهیل می‌نماید.
این سیستم، به منظور ارائه سرویس به تمام مشتریان شرکت در موعد مقرر با حداقل تعداد کامیون ، تولید واجرا می‌گردد. در این سیستم کامیونها روزانه تقریبا مسافت مشخصی را طی می‌كنند و از حداكثر ظرفیت كامیون‌ها نیز به نحوی استفاده می‌شود كه متوسط بارگیری هر كامیون از ظرفیت متوسط کنونی به حداکثر ظرفیت كامیون نزدیک شود.
در این تعریف دو هدف نهایی برای سیستم طرح گردیده است.
  • مسافت پیموده شده توسط هر ماشین در هر روز تقریبا یک عدد مشخص باشد (به حالت بهینه در آید).
  • ظرفیت بارگیری هر کامیون جهت سرویس دهی به یک یا چند محدوده از مشتریها از مقدار کنونی به حداکثر ظرفیت كامیون نزدیک شود.