برند

صفحه برندها در حقیقت اعضای هایپربوک را نمایش می دهد. این صفحه نقش تبلیغی برای پروژه دارد. کاربر بدون تایید هویت می تواند این صفحه را مشاهده کند. در حالتی که کاربر لاگین نکرده باشد به عنوان صفحه اصلی نمایش داده می شود. در این صفحه دو تب "برندها" و "فروشگاه ها" وجود دارد.
ads11.png

برندها

در تب اول لیست همه شرکتهای عضو هایپربوک نمایش داده می شود.
stores.jpg

فروشگاه ها

در این تب لیست همه فروشگاه های عضو هایپربوک نمایش داده می شوند. فروشگاه ها به تفکیک منطقه ای که حضور دارند نمایش داده می شود. با کلیک بر روی نام فروشگاه موقیعت مکانی آن روی نقشه نمایش داده می شود. در این نسخه برای نمایش نقشه به مرورگر دستگاه منتقل می شود.