ایجاد فروشگاه اختصاصی برای برندها

برندها می توانند فروشگاه ایجاد کنند تا کالاهای خود را مدیریت کنند و به فروش برسانند

هایپربوک امکانی برای برندها فراهم کرده است تا بتوانند کالاهای خود را مدیریت کنند، در حقیقت برندها صاحب یه فروشگاه اختصاصی هستند که می توانند کالا بفروشند.

افزودن کالا

قیمت، تعداد، عکس و سایر مشخصات کالاها را وارد کنید

فروش کالا

مشتری می تواند لیست کالاها را مشاهده کند و از شما خرید کند

مشاهده تراکنش ها

ترکنشهای حاصل از فروش کالاها را در محیطی امن مشاهده کنید