امتیازدهی به فروشگاه ها

برندها می توانند به مشتریان خود امتیاز دهند

در هایپربوک این امکان برای برند ها فراهم شده تا بتوانند به فروشگاه ها و سوپرمارکت هایی که از آنها خرید می کنند، امتیار بدهند. با این کار فروشگاه ها نیز در یک سیستم رتبه بندی، شرکت خواهند کرد.
زمانی که برند سفارشی از سمت مشتری دریافت می کند می تواند در کنار اطلاعات هويتی، رتبه فروشگاه را نیز مشاهده کند. با این امکان در سفارشهای بعدی فروشگاه به این شرکت یا سایر شرکتها، به تصمیم شرکتها در رد یا قبول سفارش کمک میکند.