ورود به حساب کاربری

کاربرانی که از قبل ثبت نام کرده اند با تایید شدن در این صفحه امکان دسترسی به تمام امکانات اپلیکیشن را خواهند داشت.
login.jpg
برای ورود باید نام کاربری و رمز عبور وارد شوند. موارد زیر باید در نظر گرفته شوند:
  • قبل از ارسال اطلاعات باید مقادیر چک شوند که هر دو فیلد پر شده باشد.
  • اگر کاربر تایید شد به صفحه اصلی منتقل شود و یک پیغام خوش آمد گویی نمایش داده شود.
  • در صورت عدم تایید کاربر پیغام خطا نمایش داده شود.
  • با زدن دکمه ایجاد حساب کاربری به صفحه ثبت نام منتقل شود