مسیریابی مدرن

در مسیربندی مدرن سفارشات فروشگاه ها بر اساس کامیون های حمل مرتب می شوند. اولویت نمایش بر اساس کامیون یا فروشگاهی است که آخرین بار سفارشی داده اند.
main--sonati.png

مسیریابی مدرن

مسیریابی مدرن نمایش دیگری از مسیریابی سنتی است با این تفاوت که در مسیریابی مدرن، کامیون های حمل نشان داده می شوند.
main-detail.png

جزییات سوپرمارکت و سفارش ها

 • در این صفحه مشخصات فروشگاه نمایش داده  می شود. در بالای صفحه اطلاعات هویتی و مکانی درج می شوند.
 • نام سوپرمارکت و مالک در پنل بالای نوشته می شود. همچنین دکمه نمایش مکان فروشگاه روی نقشه و تماس با فروشگاه وجود دارند.
 • با انتخاب دکمه مکان صفحه "موقعیت مکانی فروشگاه" نمایش داده می شود.
 • با انتخاب دکمه تماس شماره فروشگاه از طریق دستگاه شماره گیری می شود.
 • در پنل پایین لیست سفارشات فروشگاه نشان داده  می شود. که در هر سفارش نام و تعداد درخواستی محصول درج می شود. برای هر سفارش امکان تایید و رد وجود دارد.
reject-reason.png

تایید و رد هر سفارش

 • با انتخاب دکمه تایید، سفارش پذیرفته خواهد شد و به اطلاع فروشگاه خواهد رسید.
 • با انتخاب دکمه رد صفحه روبرو نمایش داده می شود. در این دیالوگ باید دلیل رد سفارش را وارد کرد تا به اطلاع فروشگاه برسد.
 • اگر کاربر سایر را انتخاب کند می تواند متن دلخواه برای دلیل رد کردن سفارش را وارد کند
store-location.png

موقعیت مکانی فروشگاه

 • در این صفحه ترکیبی از اطلاعات هویتی و مکانی فروشگاه وجود دارد.
 • در بالا نام فروشگاه، نام مالک، آدرس و دکمه تماس وجود دارد.
 • درون صفحه منطقه ای که فروشگاه در آن حضور دارد و نقطه دقیق آن روی نقشه نمایش داده می شود.

امکانات جدید

 • سفارشی سازی فروشگاه ها
 • امتیاز دهی به فروشگاه ها

main-detail2.png

جزئیات سوپر مارکت ها و سفارش ها

صفحه جزئیات اطلاعات سوپرمارکت ها در ورژن بعد دارای امکانات بیشتری از قبیل شخصی سازی اطلاعات فروشگاه و امتیازدهی به فروشگاه هاست که این دو امکان با دو آیکن در قسمت اطلاعات فروشگاه قابل دستیابی هستند. 
customize.png

شخصی سازی اطلاعات فروشگاه ها

آن دسته از اطلاعات فروشگاه که در نسخه برند قابل نمایش است مانند نام فروشگاه و نام مالک فروشگاه قابلیت شخصی سازی دارند، یعنی صاحب برند می تواند آن اطلاعات را فقط برای خودش تغییر دهد. 
rate.png

امتیازدهی به فروشگاه ها

صاحب برند می تواند میزان رضایت خود را از فروشگاه، با دادن عددی میان 1 تا 5 مشخص کند. میزان امتیاز فروشگاه از میانگین امتیازهای صاحبان برند به دست می آید.