ورود به باشگاه بازاریابهای رسمی کالاهای سوپرمارکتی( FMCG)

چنانچه شما یک بازاریاب در زمینه کالاهای سوپرمارکتی هستی :

·         در قسمت ثبت نام بازاریابها  اطلاعات خود را تکمیل و با عضویت در باشگاه بازاریابهای رسمی کالاهای سوپرمارکتی( FMCG#هایپرنت_شو:

·     شرکتها و  فروشگاههایی که هنوز در این سامانه عضو نشده اند را به عنوان هایپرنتِ زیر مجموعه خود به سامانه معرفی کنید. 

 ·         شرکتها و فروشگاههایی که در سامانه عضو هستند ولی بازراریاب ندارند، را  هایپرنتِ زیر مجموعه خود کنید.

·          از هایپرنتهای زیرمجموعه خود بخواهید از این پس از طریق سامانه Fishopping.ir  یا اپلیکیشن  #هایپرنت_شو   خرید کنند.

·         پورسانت_بازاریاب به ازای خرید هر هایپرنت زیرمجموعه وی 25% پورسانت هایپربوک خواهد بود.

·        پورسانت هایپربوک  به طریق زیر محاسبه می‌شود:

(قیمت مصرف‌کننده – قیمت خرده‌فروش)* % (5+5) = پورسانت هایپربوک 

5% از این پورسانت هنگامی دریافت می شود که فروشگاه کالایی را به شرکت سفارش دهد.

5% از پورسانت هنگامی دریافت می گردد که مصرف کننده نهایی کالایی را به فروشگاه سفارش دهد.

یک مثال برای محاسبه پورسانت هایپربوک :

شرکت کالایی را باقیمت 26.000 تومان دراختیار فروشگاه قرار می دهد.

فروشگاه این کالا را با قیمت 30.000 تومان به مصرف کننده نهایی می‌فروشد.

حاشیه سود فروشگاه برابر است با 4000 تومان وجمع پورسانت هایپربوک  از فروش این کالا به فروشگاه 400 تومان است .

بدیهی است با توجه به اتوماتیک شدن سفارشاتِ هایپرنتها، هر بازاریاب می‌تواند از طریق این سامانه چندین برابر ظرفیت کنونی خود فروش  و درآمد داشته باشد.

 قوانین و مقررات

  ·         هر بازاریاب که با افزودن یک شرکت #هایپرنت_شود، باید به گونه‌ای عمل کند که آن شرکت ظرف کمتر از سه ماه، حداقل 10 سفارش از 10 فروشگاه مختلف داشته باشد وگرنه وابستگی آن  شرکت به بازاریاب فعلی لغو شده و بازاریاب دیگری می‌تواند آن شرکت را زیر مجموعه خود سازد.

  ·         هر بازاریاب که با افزودن یک فروشگاه #هایپرنت_شو، باید آن فروشگاه را ترغیب کند که ظرف کمتر از سه ماه، حداقل یک تراکنش داشته باشد وگرنه وابستگی  آن فروشگاه به بازاریاب فعلی لغو شده و بازاریاب دیگری می‌تواند آن فروشگاه را زیر مجموعه خود سازد.

 دانلود اپلیکیشن #هایپرنت_شو

از طریق دانلود اپلیکیشن  #هایپرنت_شو  می‌توانید از طریق گوشی‌های اندرویدی، بازاریاب فروشگاه شوید.