سبد خرید

مالک فروشگاه می تواند کالاهای مختلف را مشاهده کند و بر اساس نیاز کالاهای درخواستی را به سبد خرید اضافه کند. پس از تایید نهایی سبد خرید کالاهای درخواستی برای شرکتها ارسال می شوند.

مراحل تکمیل سبد خرید

کاربر می تواند با انتخاب گرینه سبد خرید در منو یا گزینه سفارش جدید در صفحه فروشگاه من به صفحه سبد خرید منتقل می شود. در صفحه برندها کالاها بر اساس شرکتها و دسته بندی ها قرار دارند، کاربر با رفتن به صفحه جزییات کالای مورد نیاز خود و با زدن دکمه افزودن به سبد خرید، آن کالا در لیست خرید اضافه می شود.
shopping-bag1.png
در این صفحه لیست کالاهای سبد خرید نشان داده می شوند. کاربر با زدن دکمه + به صفحه مرحله بعد هدایت می شود تا کالای مورد نیاز را انتخاب کند.

go-shopping.png
در این صفحه کاربر کالاهای موجود در هایپربوک را بر اساس دسته بندی و یا شرکت سازنده مشاهده می کند و می تواند جزییات کالای درخواستی را مشاهده کند.
screenshot_20180510-202407.png
در صفحه جزییات کالا کاربر می تواند دکمه اضافه به سبد خرید را بزند و این کالا به سبد درخواستی اضافه می شود. سبد خرید می تواند به صورت موقت در شی استاتیک یا sharePref ذخیره شود و یا به صورت دايم در دیتابیس realm ذخیره شود..
enter-number.png
پس از زدن دکمه اضافه به سبد خرید در مرحله قبل، دیالوگ روبرو باز می شود. در این دیالوگ باکس نوع بسته بندی متناسب با کالا و تعداد درخواستی آن کالا وارد می شوند و برای تایید نهایی باید کاربر دکمه ثبت را بزند.
go-shopping.png
پس از وارد کردن تعداد درخواستی هر کالا، عدد موجود در تایتل بار مجموع تعداد کالاهای سبد خرید را نشان می دهد. با لمس آیکن سبد خرید کاربر به صفحه سبد خرید منتقل می شود تا لیست کالای انتخاب شده را ببیند.
shopping-bag1.png
  • در این صفحه کاربر اقلام سبد خرید را با جزییات مشاهده می کند.
  • با زدن دکمه حذف مورد انتخاب شده از سبد خرید پاک می شود.
  • در پایین لیست جمع سبد خرید وجود دارد که در آن جمع اقلام و مجموع کل هزینه سفارشات به ریال درج می شود.
  • دکمه تایید و ارسال سبد خرید را برای تامین کنندگان کالاها ارسال می نماید.