ورود به حساب کاربری

کاربرانی که از قبل ثبت نام کرده اند با تایید شدن در این صفحه امکان دسترسی به تمام امکانات اپلیکیشن را خواهند داشت.
login.png
برای ورود باید شماره موبایل و سپس کدی که برای کاربر ارسال می شود، وارد شوند. موارد زیر باید در نظر گرفته شوند:
  • پس از انتخاب دکمه ورود کاربر به صفحه تایید کد منتقل می شود.
  • با زدن دکمه ایجاد حساب کاربری به صفحه ثبت نام منتقل شود
ra-verify.jpg

  • کاربر یک دقیقه زمان دارد که کد ارسال شده را وارد کند و دکمه ارسال را انتخاب کند.
  • با وارد کردن کد ۵ رقمی توسط کاربر باید کد بررسی شود.
  • اگر کاربر تایید شد به صفحه اصلی منتقل شود و یک پیغام خوش آمد گویی نمایش داده شود.
  • در صورت عدم تایید باید پیغام خطا نمایش داده شود.
  • در صورتی که کاربر کد را برای مدت یک دقیقه وارد نکرد، متن دکمه ارسال به ارسال مجدد تغییر می یابد.
  • با انتخاب دکمه ارسال مجدد کد مجددا برای  کاربر ارسال می شود و شمارنده ریست می شود.