منو

برای دسترسی سریع کاربر به صفحات اصلی اپلیکیشن از دراور منو استفاده شده است. در منو، صفحات کلیدی اپلیکیشن قرار دارد که از طریق آنها کاربر به تمامی صفحات اپلیکیشن دسترسی دارد.
ads-menu.png
آیتم های منو در حالتی که کاربر لاگین نکرده باشد عبارت است از

 • برندها
 • ورود
 • ثبت نام
 • درباره ما
 • خروج
menu.png
آیتم های منو در حالتی که کاربر لاگین کرده باشد عبارت است از:
 • فروشگاه من
 • سبد خرید
 • سفارشات من
 • انبار
 • برندها
 • اشتراک نرم افزار
 • درباره ما
 • خروج