سفارشات من

 کاربر درخواست های خود را در سبد خرید آماده و برای تامین کنندگان ارسال می کند. صاحب فروشگاه می تواند در صفحه سفارشات من وضعیت این درخواست ها را مشاهده کند.
shopping-result.png
 • در این صفحه لیست سفارشات کاربر وجود دارد.
 • در هر آیتم مشخصات زیر وجود دارند
  • تصویر کالا
  • نام برند
  • نام محصول
  • تعداد
  • قیمت عمده فروشی
  • قیمت مصرف کننده
  • وضعیت سفارش
  • عملیات روی سفارش
 • وضعیت سفارش یکی از حالتهای زیر می باشد
  • نامعلوم
   • سفارش در حالت اولیه و تا زمانی که شرکت به آن جواب نداده است، نامعلوم است
   • در این وضعیت دکمه تماس با شرکت درخواست داده شده فعال می باشد.
  • تایید
   • در صورت پذیرفتن سفارش توسط شرکت، وضعیت سفارش تایید می باشد.
   • در این وضعیت دکمه اضافه به انبار نمایش داده می شود، باعث می شود که کالای به اندازه تعداد انتخاب شده به انبار فروشگاه اضافه شود.
  • رد
   • در صورت رد سفارش توسط شرکت، وضعیت سفارش رد می باشد.
   • در این وضعیت دکمه حذف از لیست سوابق نمایش داده می شود، باعث می شود که سفارش انتخاب شده از لیست پاک شود.