ثبت نام فروشگاه

فروشگاه ها برای استفاده از تمام امکانات اپلیکیشن باید ثبت نام کنند.
کاربرانی که ثبت نام نکرده اند:
در حقیقت کاربر بدون تایید هویت دسترسی به امکانات محدودی دارد. تا زمان انتشار نسخه 1، فقط امکان مشاهده صفحه برندها را خواهند داشت.

مراحل ثبت نام

ثبت نام سه مرحله دارد که به صورت تب های جداگانه  اطلاعات از کاربر گرفته می شود. کاربر باید اطلاعات را به ترتیب وارد کند به عنوان مثال بدون وارد کردن مشخصات فروشگاه امکان دسترسی به تب های دوم و سوم نیست. پس از وارد کردن اطلاعات هر مرحله در انتها با زدن دکمه ثبت و رفتن به مرحله بعد کاربر به تب بعدی هدایت خواهد شد. اگر اطلاعات ناقص یا اشتباه بود باید به کاربر اعلام شود تا در همان مرحله تصحیح شوند.
register1.jpg
در تب اول مشخصات هویتی فروشگاه وارد می شوند:
 • نام فروشگاه
 • نام مالک
 • شماره تماس فروشگاه (ثابت)
 • شماره موبایل
اطلاعات بالا اجباری هستند.
register2.jpg
در تب دوم مشخصات مکانی فروشگاه وارد می شود.
 • کاربر با انتخاب منطقه، آن منطقه به صورت انتخاب شده روی نقشه انتخاب می شود.
 • با جابجایی نقشه می توان مکان دقیق فروشگاه را در منطقه مشخص کرد
register3.jpg
در تب سوم باید حق عضویت پرداخت شود
موارد زیر باید در نظر گرفته شوند:
 • مقدار حق عضویت باید از سرور گرفته شود. این مقدار در سرور قابل تنظیم است.
 • قبل از زدن دکمه پرداخت باید اطلاعات وارد شده برای سرور ارسال شوند. پس از آن اتوماتیک به درگاه پرداخت بانک در مرورگر گوشی منتقل شود.
register4.jpg
در این حالت نتیجه پرداخت بررسی خواهد شد:
 • اگر پرداخت موفقیت آمیز بود نتیجه به کاربر از طریق توست(Toast) اعلام شود..
 •  پس از پرداخت موفق صفحه روبرو به کاربر نمایش داده می شود.
 • اگر پرداخت ناموفق بود به کاربر اعلام شود و مجددا تب سوم برای تلاش مجدد نمایش داده شود.