انبار

مالک فروشگاه در این صفحه انبار کالاهای خود را مشاهده می کند. صاحب فروشگاه برای افزودن کالاهایی که در حال حاظر در فرشگاه خود دارد، از صفحه انبار استفاده می کند.
manage.png
  • در این صفحه لیست کالاهای موجود در انبار مشاهده می شوند. دکمه + که در تایتل بار وجود دارد برای اضافه کردن یک کالای جدید به انبار استفاده می شود.
  • کاربر برای تغییر تعداد کالا می تواند از دکمه (+) یا (-) و یا اینکه تعداد مورد نظر را در ادیت تکست وارد کند.
  • با تغییر تعداد کالا دکمه ثبت تغییرات در پایین صفحه نمایش داده می شود. با ثبت تغییرات مقادیر تغییر داده شده سمت سرور ارسال داده می شوند.
  • پس از زدن دکمه ثبت تغییرات و ارسال تغییرات دکمه تا تغییر جدید مخفی می شود
add.png

  • کاربر برای اضافه کردن کالا به انبار به این صفحه منتقل داده  می شود.
  • در این صفحه لیست کالاهای موجود در بانک هایپربوک وجود دارد. همچنین کاربر امکان جستجو بین کالاها را نیز دارد.
  • پس از انتخاب کالا، آیتم مورد نظر حالت انتخاب شده می گیرد و با زدن دکمه اضافه به موجودی انبار تعداد از کاربر گرفته می شود.
custome-number.png
کاربر در دیالوگ باکس روبه رو تعداد کالا را وارد می کند و کالای انتخاب شده به لیست کالاهای انبار اضافه می شود.